1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2023 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna                                        23 – 31 grudnia 2023 r.
3.Ferie zimowe                                                  15 – 28 stycznia 2024 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna  28  marca– 2 kwietnia 2024 r. 
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2024 r.
6.Ferie letnie                                                     21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2023 r.

29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

14 maja 2024 r. (dzień egzaminu ósmoklasisty)

15 maja 2024 r. (dzień egzaminu ósmoklasisty)

16 maja 2024 r. (dzień egzaminu ósmoklasisty)

30 maja 2024 r.

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  szkoła zapewnia opiekę dla potrzebujących uczniów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców

 i Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.