Laboratorium przyszłości w naszej szkole.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. W ramach programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła również otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30 tyś. zł. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt:

 • drukarkę 3D Sygnis +filament,
 • stację lutowniczą HOT AIR,
 • aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 X Mark II,
 • statyw do aparatu i kamery,
 • mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini,
 • mikroport Saramonic Blink 500 B1,
 • gimbal do smartfona,
 • zestaw oswietleniowy: Lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką,
 • roboty Photon z dostępem do aplikacji + tablet Lenovo 7,
 • gogle VR z dostępem do portalu wirtualnych lekcji,
 • długopisy 3D- 3DSimo Basic 2 wraz z filamentem,
 • klocki konstrukcyjne Chrup,
 • zestaw Scottie Go! + tablet Lenovo 7
 • robot Botley – zestaw do kodowania

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci