• Przewodnicząca: Joanna Lepa
  • Zastępca: Irmina Jamka
  • Sekretarz: Iwona Zawadzka
  • Skarbnik: Danuta Sekuła
  • Członkowie: Agnieszka Suchecka, Aleksandra Sekuła, Karolina Wieczorek, Anna Mazur, Ewelina Nowocień