Nadal kontynuujemy udział w projekcie Laboratoria Przyszłości. W marcu Nasze nauczycieli Magdalena Olejarz i Natalia Rydz-Rudnicka uczestniczyły w szkoleniu dla kadry nauczycielskiej w ramach projektu Nauczyciel Przyszłości organizowanym przez Platformie Przemysłu Przyszłości. Nauczycielki wyniosły wiele nowych informacji i dużo praktycznej wiedzy, którą będą wykorzystywały na lekcjach z uczniami. Na lekcjiach języka polskiego w klasie piątej pracowali z długopisami 3D, nanosili elementy na kontury mapy w związku z omawianiem lektury „W pustyni i w puszczy”, oraz wykorzystali drukarkę 3D do wydrukowania Afryki. Uczniowie klasy IV i V w czasie zajęć muzycznych rysowali klucz wiolinowy oraz nutki długopisami 3D. Chłopcy z klasy V w czasie zajęć plastycznych wykonali kwiat przestrzenny korzystając z długopisów 3D. Na dodatkowych zajeciach wykorzystywane były pozostałe sprzęty tj. Robot Photon, Drukarka 3D, oraz gogle 3D. Występy naszych uczniów podczas uroczystości szkolnych, wycieczki, akcje szkole możemy dokumentować i promować przy użyciu aparatu cyfrowego i kamery.