PSP Sucha

Pomieszczenia szkolne:

 -Sale lekcyjne – 8

 -2 sale oddziału przedszkolnego

 – Sala gimnastyczna – 1 niepełnowymiarowa

 – Pracownia komputerowa

 – Biblioteka z czytelnią

 – Gabinet logopedyczny

 – Gabinet lekarski

 – Jadalnia szkolna + świetlica

 Koła zainteresowań :

-Koło polonistyczne

-Koło matematyczne

-Koło PCK

-Szkolne Koło Sportowe

-Szkolne Koło Caritas i wolontariat

 Dodatkowe zajęcia

-Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

-Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

-Zajęcia wyrównawcze z matematyki

-Zajęcia wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej

-Zajęcia logopedyczne

-Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

-Zajęcia kreatywne