Zima to czas ferii zimowych, spędzania wolnego czasu na śniegu i lodzie. „BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ZIMOWYCH, NIEBEZPIECZNY LÓD – BEZPIECZNE LODOWISKA” to temat pierwszej części spotkania z uczniami. Pan Wiesław Cybulski nauczyciel PSP w Suchej a także strażak OSP w CZARNEJ zwrócił dzieciom uwagę, że ślizganie się na zamarzniętych sadzawkach, stawach nie zawsze jest bezpieczne, gdyż niesie ze sobą zagrożenie załamania się lodu. Poinstruował, co zrobić w przypadku załamania się lodu pod nami, a także jak się zachować, gdy jesteśmy świadkami załamania się lodu pod kimś innym oraz jak udzielić pierwszej pomocy, jakie służby trzeba zawiadomić. Ponadto przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

W drugiej części spotkania dzieci dowiedziały się, dlaczego tlenek węgla jest tak groźny i co robić, żeby się ustrzec przed zatruciem, w jaki sposób pomóc tym, którzy zetknęli się z tym cichym zabójcą. Następnie Pan Cybulski zwrócili uwagę na kolejne zagrożenie, jakim jest ogień. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru oraz kogo i jakie służby należy poinformować o takim zdarzeniu.

W trosce o bezpieczeństwo ważne jest, by każdy już od najmłodszych lat był świadom zagrożeń, jakie niesie ze sobą ogień, „czad” czy korzystanie z dzikich ślizgawek. Przeprowadzone spotkanie z pewnością podniosło poziom wiedzy uczniów na tematy omawianych zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *